תקציר עמ' 282 - ת. 4

פתרון תרגיל חזרה בנושא מקבילית, חישוב היקף מקבילית