תקציר עמ' 290 - ת. 18

תרגיל חזרה בנושא מפגש התיכונים במשולש