תקציר עמ' 289 - ת. 12

תרגיל חזרה בנושא קטע אמצעים בטרפז