תקציר עמ' 288 - ת. 7

תרגיל חזרה בנושא קטע אמצעים במשולש