תקציר עמ' 290 - ת. 15

תרגיל חזרה בנושא מפגש התיכונים במשולש