תקציר עמ' 287 - ת. 1

תרגיל חזרה בנושא קטע אמצעים במשולש