תקציר עמ' 281 - ת. 32

תרגיל חזרה בנושא משולש ישר זווית