תקציר עמ' 279 - ת. 18

תרגיל חזרה בנושא תכונות הצלעות והזוויות במשולש (אי שוויונים במשולש)