תקציר עמ׳ 278 - ת. 13

פתרון תרגיל חזרה מסכם בנושא חפיפת משולשים