תקציר עמ' 281 - ת. 30

תרגיל חזרה בנושא משולש ישר זווית