תרגיל חזרה בנושא משפט חפיפה רביעי, מפגש האנכים האמצעיים וחוצי הזווית במשולש