תקציר עמ' 280 - ת. 23

תרגיל חזרה בנושא משפט חפיפה רביעי, מפגש האנכים האמצעיים וחוצי הזווית במשולש