תקציר עמ' 277 - ת. 3

משפטי חפיפה רביעי, מפגש האנכים האמצעיים וחוצי הזווית במשולש