תקציר עמ' 652 - ת. 28, 32

הוכחת תכונות זוגיות ואי זוגיות של פונקציה, שימוש בחוקי חזקות