תקציר עמ' 651 - ת. 11, 23

חישוב ערכי פונקציית פולינום בנקודות שונות, מציאת נקודות החיתוך עם הצירים של פונקציית פולינום