סימטריות ביחס לנקודה, הגדרת פונקציה אי זוגית, סימטריות ביחס לישר, הגדרת פונקציה זוגית, דוגמאות א׳-ב׳