תקציר עמ' 643 - ת. 24

סרטוט סקיצה של גרף פונקציה, שימוש בנתוני תחום העלייה והירידה של פונקציה