תקציר עמ' 642 - ת. 9, 17

מציאת תחומי עלייה וירידה של פונקציה