תקציר עלייה וירידה של פונקציה

פונקציה עולה, פונקציה יורדת, עלייה וירידה של ישר, עלייה וירידה של פרבולה, דוגמאות א׳ - ב׳