תקציר עמ' 639 - ת. 15, 19

מציאת תחומי חיוביות ושליליות של פונקציה