תקציר נקודות חיתוך של גרף הפונקציה עם הצירים, חיוביות ושליליות של פונקציה

מציאת נקודות חיתוך עם הצירים, מציאת תחומי חיוביות ושליליות של פונקציה, דוגמאות א׳ - ב׳