תקציר עמ' 274 - ת. 26

משפט פיתגורס, המשפט ההפוך למשפט פיתגורס