תקציר עמ' 273 - ת. 18

משפט פיתגורס במשולש שווה שוקיים, חישוב גובה משולש שוה שוקיים