תקציר עמ' 272 - ת. 11

משפט פיתגורס במרובעים - טרפז, חישוב גובה ושטח טרפז