תקציר משפט פיתגורס

סיכוום המושגים העיקריים בנושא משפט פיתגורס, משפט פיתגורס במשולשים, עמ' 271 - ת.4ד