תקציר עמ' 268 - ת. 28

חישוב שטח משולש וחישוב שטח מרובע