תקציר עמ' 267 - ת. 17

חישוב שטחי ריבועים, חישוב שטחי משולשים