תקציר שטחים של מרובעים ומשולש

סיכום המושגים העיקריים בנושא שטחים של מרובעים ומשולש, עמ' 265 - ת. 3 (חישוב שטח מקבילית)