תקציר עמ' 616 - ת. 34, 40

פתרון משוואות טריגונומטריות ומציאת פתרון כללי