תקציר עמ' 616-615 - ת. 12, 25

פתרון משוואות טריגונומטריות ומציאת פתרון כללי