תקציר עמ' 387 -  ת. 8

תרגיל בנושא דמיון מצולעים, חישוב צלעות של מחומשים זהים, חישוב יחס מחומשים דומים