תרגיל בנושא דמיון מצולעים, חישוב צלעות של מקביליות דומות