תקציר עמ' 387 - ת. 6

תרגיל בנושא דמיון מצולעים, חישוב צלעות של מקביליות דומות