תקציר עמ' 634 -  ת. 11

מציאת פרמטרים בפונקציה ממעלה שנייה