תקציר עמ' 634 - ת. 7

התיאור הגרפי של הפרבולה, התאמת סרטוט לפונקציית פרבולה, מציאת שיעורי קודקוד הפרבולה