התיאור הגרפי של הפרבולה, התאמת סרטוט לפונקציית פרבולה, מציאת שיעורי קודקוד הפרבולה