תקציר הגדרת הפונקציה הריבועית

הגדרת פונקציה ריבועית, מציאת ערכי פונקציה ריבועית, מציאת שיעורי קודקוד הפרבולה