תקציר מציאת פרמטרים - פונקציית הישר

מציאת פרמטרים על פי נקודה נתונה, דוגמה ב׳, עמ' 632 - ת. 14