תקציר עמ' 631 - ת. 8

התיאור הגרפי של הישר, התאמת סרטוט לפונקציה