תקציר פונקציית הישר והגרף שלה

הגדרת פונקציה ממעלה ראשונה, מציאת ערכי פונקציה, מציאת נקודות על הישר, דוגמה א׳