תקציר פעולות החשבון בין פונקציות

הגדרת פעולות החשבון בין פונקציות, עמ׳ 628 - ת. 28