תקציר זיהוי גרף של פונקציה

תרגיל לדוגמה (דוגמה ג׳) בנושא זיהוי גרף של פונקציה, עמ' 627 - ת. 23