שרטוט גרף של פונקציה על פי נתונים, דוגמה ב׳, , עמ' 627 - ת. 12, 14