הגדרת הפונקציה, תחום ההגדרה של פונקציה, גרף של פונקציה, קריאת נתונים על פי גרף של פונקציה, דוגמה א׳