תקציר עמ' 385 - ת. 15

תרגיל חזרה מסכם בנושא דמיון משולשים במרובעים