תקציר עמ' 384 - ת. 8

תרגיל חזרה בנושא דמיון משולשים במרובעים, דמיון משולשים במקבילית, חישוב יחס בין צלעות