תרגיל חזרה בנושא דמיון משולשים במרובעים, דמיון משולשים במקבילית, חישוב יחס בין צלעות