תקציר עמ' 516 - ת. 21

פתרון תרגיל חזרה בנושא טריגונומטריה במישור