תקציר עמ' 516 - ת. 18

פתרון תרגיל חזרה בנושא טריגונומטריה במישור