תקציר עמ' 515 - ת. 14

פתרון תרגיל חזרה בנושא טריגונומטריה במישור