תקציר עמ' 514 - ת. 7

פתרון תרגיל חזרה בנושא טריגונומטריה במישור