תקציר עמ' 513 - ת. 2

פתרון תרגיל חזרה בנושא טריגונומטריה במישור