פתרון כללי (מחזורי) של משוואה טריגונומטרית בתחום נתון בעזרת זהויות טריגונומטריות