תקציר עמ' 613 - ת. 12

פתרון כללי (מחזורי) של משוואה טריגונומטרית בתחום נתון בעזרת זהויות טריגונומטריות